Musterregister

I: 1569 | II: Ende 16. J. | III: 1603 | IV: 1618 | V: 1649 | VI: 1655


I: Musterregister 1569

Alge: Georg • Hans, Matthias Sohn • Hans • Hans • Jodok • Klaus • Thomas der Alt •

Amel: Franz, → Ammel/5 • Thomas •

Bertsch: Hans, Konrads Sohn, → be12 • Hans • Jakob, → be10 • Jodok, → be16 • Matheus, → be17 • Simian, → be18 •

Bienzer, Pienzer: Jakob, Benzer • Kaspar, Benzer • Klaus, Benzer •

Bösch: Bernhard • Hans, Hennis Sohn • Hans • Magnus • Peter • Stoffel, → bo10 • Ulrich •

Fitz: Alexander, → fi8 • Hans, Georgs Sohn • Hans, Mathis Sohn • Hans, Mathis Sohn • Mathis, der Jung • Mathis • Mathis • Ulrich •

Fußenegger: Hans, Fußenegger/1 •

Geser: Bartholomäus • Benedikt, → ge8f • Hans der Alt • Hans, Ammanns Sohn, → ge8 • Hieronnas, → ge8d • Mathis • Sebastian, Schneider, → ge8e • Thomas, → ge8 •

Grabher: Benedikt • Blasius • Hans vulgo Mayer • Hans genannt Merkh • Hans, Peters Sohn • Hans, Zacharias Sohn • Hans, Meßmer • Hans der Jung, Mayer • Hans • Jakob • Jodok • Lenhard • Magnus • Mathis • Peter genannt Merkh • Sebastian • Thomas •

Grüll: Mathis •

Hagen: Hans, → ha8 • Lenhard der Jung, → ha6a • Lenhard der Alt, → ha6a • Magnus, → ha10 •

Hemerlin: Bartholomäus • Georg • Hans, Georgs Sohn • Hans • Hans • Heinrich, → he6 • Jakob • Jakob, Grindel • Jodok • Konrad • Mathis • Thomas •

Hofer: Hans • Klaus, → hf15 •

Jeger: Christian, → je6 • Hans, Stoffels Sohn • Hans • Klaus • Lorenz • Stephan • Ulrich, → je7 •

Keller: Klaus •

Lechler: Georg • Hans • Hans, Holz • Hans, Ulrichs Sohn • Ulrich •

Mayer: Andreas • Josef •

Nagel: Hans, → na21 • Konrad, → na24 • Ulrich, → na22 •

Oberhauser: Michael, → Oberhauser/1 • Othmar, → Oberhauser/2 •

Rietmann: Alexander, → ri7 • Georg, → ri4b • Gregor, → ri4 • Hans, → ri5d • Heinrich, → ri4 • Konrad, → ri5e • Ulrich, → ri5h •

Ritter: Hans, → rt9 • Klaus, → rt9 •

Rogg: Michael •

Scheffknecht: Alexander, → sc7 • Christian • Hans, → sc7d • Jakob, Alexanders Sohn, → sc7 • Josef, → sc7b •

Sperger: Hans, → sp3 • Jakob, → sp4 •

Tanner: Kaspar, → Tanner/3 •

Vetter: Gregor, → ve5b • Hans der Jung • Jakob •

Vogel: Balthus, → vo4 • Fridolin, → vo4b • Hans, → vo5 • Sebastian, → vo4d •

Zoller: Othmar, → Zoller/4 •


II: Musterregister Ende des 16. Jahrhunderts

Alge: Hans • Konrad •

Amel: Thomas, → Ammel/6 •

Bertsch: Hans, → be15 • Jakob, → be10 • Jodok, → be16 • Mathes, → be17 •

Bienzer, Pienzer: Kaspar, → Benzer •

Bösch: Bartholomäus, → bo8e • Christoph, → bo10 • Hans, Magnus Sohn • Hans, Stoffels Sohn, → bo10 • Hans • Jakob • Konrad • Magnus, → bo8a • Michael, → bo8c • Othmar • Peter, → bo12 • Ulrich, → bo9 •

Elinaglin (?): Hans •

Fegle: Sebastian •

Fitz: Georg, Rädermacher, → fi9 • Georg, → fi6 • Hans, Dorf • Hans • Jodok, → fi7 • Mathes der Alt, → fi5 • Mathiß der Jung, → fi4 • Othmar, Hansen Sohn, → fi7c • Peter, → fi7b • Ulrich, → fi7h •

Fußenegger: Hans, Fußenegger/1 •

Geser: Benedikt, → ge8f • Bernhard, → ge8b • Hans • Jeronimus, → ge8d • Matthes • Sebastian, → ge8e • Thomas, Ammann, → ge8 • Ulrich, Matthiß Sohn, → ge9 • Ulrich, Ammanns Sohn, → ge8a •

Grabher: Alexander, → gr7b • Benedikt, → gr7b • Hans genannt Merkh • Hans, Peters Sohn • Hans, Meßmer • Hans vulgo Mair • Hans, Stadl • Jakob • Jodok • Kaspar • Klaus • Stephan • Thomas •

Grüll: Peter, → Grüll/11 •

Hagen: Hans, → ha8 • Magnus, → ha10 •

Hemerlin: Georg, → he10 • Hans, Xanders Sohn • Hans • Hans, Meßmer, → he7a • Heinrich • Jakob, Stadl • Jakob, Holz • Jodok, → he7 • Konrad, → he12 •

Hofer: Klaus, → hf15 •

Jeger: Christian, → je6 •

Lechler: Hans, → le8 •

Mayer: Andreas •

Nagel: Hans, → na24 • Konrad, → na24 • Ulrich, → na22 •

Oberhauser: Othmar, → Oberhauser/2 •

Rietmann: Alexander, → ri7 • Bernhard, → ri8a • Konrad, → ri9 •

Ritter: Hans, → rt9 • Klaus, → rt9 •

Scheffknecht: Christian, → sc11 • Hans, → sc13 • Konrad, → sc12 •

Sperger: Hans, → sp8 • Kaspar, → sp7 • Konrad •

Vetter: Gregor, Hansen Sohn, → ve5b • Gregor, → ve5 • Hans, → ve6 •

Weiß: Heinrich, → Weiß/2 •

Wider: Hans, → Wider/2 •

Zoller: Ulrich, → Zoller/4 •


III: Musterregister 1603

Alge: Hans • Hans, Konrads Sohn, → al9a • Matthias, → al12 •

Amel: Thomas, → Ammel/6 •

Bertsch: Georg, → be22 • Hans, → be21 •

Bösch: Balthasar, → bo14 • Bartholomäus, → bo8e • Christoph, → bo10 • Georg, → bo9h • Georg, → bo9f • Hans, Stoffels Sohn, → bo10 • Hans, Bernhards Sohn • Hans, Peters Sohn, → bo12 • Hans, Jakobs Sohn • Jakob, → bo8b • Jakob, Ulrichs Sohn, → bo17 • Kaspar • Klaus, → bo15 • Konrad • Konrad • Magnus, → bo8a • Michael, → bo8c • Peter, → bo12 • Ulrich, → bo9•

Fitz: Georg, Ammann, → fi9 • Georg, → fi6 • Georg, Ammanns Sohn, → fi20 • Georg, Alexanders Sohn, → fi8 • Hans, Ammanns Sohn, → fi10 • Jakob, → fi9 • Jakob • Matthäus, → fi5 • Matthias, → fi4 • Ulrich, → fi7h •

Fußenegger: Michael, → Fußenegger/2 •

Geser: Bernhard, → ge8b • Hans, → ge7 • Hans, Mias Sohn, → ge7b • Hans, Ulrichs Sohn, → ge8a • Hans, Ulrichs Sohn, → ge6 • Matthäus, → ge12 • Matthias, → ge9 • Othmar, → ge11 • Sebastian, → ge8e • Ulrich, → ge8a •

Grabher: Alexander, → gr7b • Benedikt, → gr10b • Georg • Hans genannt Peter, → gr8 • Hans, Matthias Sohn • Hans, Matthias Hans Sohn • Hans, Jakobs Sohn • Hans • Hieronymus, → gr7d • Matthias • Peter, Hansen Sohn, → gr7f • Peter, Waibel, → gr10 • Peter, Magnus Sohn, → gr7a • Thomas • Thomas • Thomas, Hans pm Sohn •

Hagen: Hans, → ha8 • Jakob, → ha9 • Magnus, Ammann, → ha10 •

Hemerlin: Alexander, Matthias Sohn, → he35 • Alexander, → he11 • Alexander, Konrads Sohn, → he13 • Alexander, Ammanns Sohn, → he15 • Georg, Thomas Sohn, → he7b • Georg, Jakobs Sohn, → he10 • Georg, Meßmers Sohn, → he7a • Georg, Jakob pm Sohn, → he7n • Hans, Alexanders Sohn • Hans, Hansen Sohn • Hans, Matthias Sohn, → he7d • Hans, Meßmer, → he7a • Jodok, Ammann, → he9 • Jodok, Heinrichs Sohn, → he7 • Jodok, Konrads Sohn, → he12a • Karl, → he7p • Konrad, → he12 • Peter, Meßmers Sohn, → he17a • Sebastian, → he21 • Stephan, → he7e • Thomas, → he7b • Thomas •

Hofer: Hans, → hf16 • Klaus, → hf15 •

Holenstain: Klaus, → ho8 • Stephan, → ho9 •

Jeger: Christian, → je6 • Georg, → je10 • Jodok, → je6 •

Lechler: Gregor, → le15 • Hans, → le8 • Hans, Ulrichs Sohn, → le10 • Jakob, → le13 • Ulrich, → le9 •

Nagel: Othmar, → na30 •

Rickh: Gallus, → Rick •

Rietmann: Hans, → ri14 • Heinrich, → ri15 • Jakob, → ri10 • Konrad, → ri9 • Konrad, Konrads Sohn, → ri12 • Markus, → ri11 • Matthias, → ri16 •

Ritter: Hans, → rt9 •

Scheffknecht: Alexander, → sc9 • Christian, → sc11 • Hans, → sc13 • Konrad, → sc12 •

Sperger: Hans, → sp8 • Kaspar, → sp7 • Klaus, → sp12 • Othmar, → sp9 •

Tanner: Hans, → Tanner/7 • Jodok, → Tanner/6 •

Vetter: Hans, → ve6 • Jakob, → ve7 • Leonhard, → ve12 • Matthias, → ve10 •

Vogel: Alexander, → vo6 • Alexander, Hansen Sohn, → vo7 • Hans, → vo5 • Hans, → vo9 • Michael, → vo10 •

Weiß: Jakob, → Weiß/1 •

Wider: Hans, → Wider/2 • Ulrich, → Wider/3 •


IV: Musterregister 1618

Alge: Hans, → al12 • Hans vulgo Schaidle, → al10 • Hans • Jakob, → al11 • Konrad, → al15 • Matthias, → al13 •

Amel: Thomas, → Ammel/6 •

Bertsch: Georg, → be22 •

Bösch: Balthasar, → bo14 • Bernhard, Bartholomäus Sohn, → bo18 • Georg, → bo9f • Georg, → bo9h • Georg • Hans, Konrads Sohn • Hans, Michels Sohn, → bo30 • Hans, Bernhards Sohn • Hans, Georgs Sohn • Hans, Stoffels Sohn, → bo10 • Hans, Schneider • Jakob, → bo8b • Jakob, Jakobs Sohn • Jakob, Konrads Sohn, → bo9e • Jakob, Georgs Sohn, ledig, → bo31 • Jodok, → bo20 • Josef, ledig, → bo21 • Kaspar, → bo33 • Klaus, → bo15 • Konrad, Bartholomäus Sohn, → bo16 • Konrad, Stoffles Hansen Sohn • Magnus, → bo8a • Matthias, Peters Sohn, → bo32 • Michael, → bo8c • Peter, → bo12 • Peter, Peters Sohn, → bo39 •

Fitz: Georg, Ammann Georg Sohn, → fi25 • Georg, Staßla Georg Sohn, ledig, → fi6 • Hans, Ammann Georg Sohn, → fi10 • Hans, Matthias Bruder, ledig, → fi5 • Jakob, → fi16 • Jakob, → fi21 • Jodok, Georg Metzger Sohn, → fi11 • Jodok der Alt, → fi7 • Kaspar, ledig, → fi28 • Matthäus, Metzger, → fi23 • Matthias, → fi5 • Ulrich, → fi7h • Ulrich, Staßla Georg Sohn, → fi19 •

Frey: Kaspar, → Frey/11 •

Fußenegger: Christian, ledig, → Fußenegger/1 • Hans, ledig, → Fußenegger/1 •

Geser: Bernhard, → ge8b • Georg, → ge10 • Hans • Hans, Mias Sohn, → ge7b • Hans, Hansen Sohn, → ge14 • Hans vulgo Mayer • Jakob, Bernhards Sohn, → ge22 • Matthäus, → ge12 • Matthias, → ge9 • Othmar, → ge11 • Thomas, → ge16 • Ulrich, → ge8a •

Grabher: Bartholomäus • Benedikt, → gr13 • Georg, ledig, → gr7f • Hans • Hans, ledig • Hans, Peters Sohn, → gr7f • Hans, Matthias Sohn, → gr11 • Hans, Hansen Sohn • Hans, Alexanders Sohn, → gr7b • Hans vulgo Mayer, → gr16 • Hieronymus, → gr7d • Jakob, Peters Sohn, → gr19 • Matthias, → gr8 • Matthäus, Hansen Sohn • Matthäus, Dictus Sohn, ledig, → gr32 • Peter, → gr7f • Peter, Waibel, → gr10 • Stephan, Stephans Sohn, → gr26 • Thomas, → gr9b • Thomas, Dictus Sohn, ledig, → gr10b • Thomas vulgo Mayer, → gr17 • Ulrich, ledig, → gr17 • Zacharias, → gr14 •

Grüll: Hans, → Grüll/13 •

Hagen: Hans, Fähndrich, → ha11 • Hans, Hansen Sohn, → ha13 • Jakob, Hansen Sohn, → ha9 • Magnus, Hansen Sohn, → ha12 • Magnus, Ammann, → ha10 • Magnus, Ammann Magnus Sohn, → ha14 •

Hemerlin: Alexander, Konrads Sohn, → he13 • Alexander, Matthias Sohn, → he35 • Alexander, Hansen Sohn, → he11 • Alexander, Josen Sohn, → he15 • Georg, Ammann, → he10 • Georg, Thomas Sohn, → he7b • Georg, Jakobs Sohn, → he7n • Georg, Heinrich Josen Sohn, ledig, → he29 • Hans, Schmied, → he14 • Hans, Meßmer, → he7a • Hans, Alexanders Sohn, → he8 • Hans, Hansen Sohn, → he22 • Hans, Heinrich Josen Sohn, ledig, → he7 • Hans, Sebastians Sohn, → he40 • Jakob, Georgs Sohn, → he7n • Jakob, Meßmers Sohn, → he18 • Jakob, Ammann Georg Sohn, ledig, → he25 • Jodok, Konrads Sohn, → he12a • Jodok, Georgs Sohn, ledig, → he7n • Jodok, Heinrichs Sohn, → he7 • Karl, → he7p • Klaus, Wirt, → he24 • Konrad, Ammann Josen Sohn, → he9 • Peter, → he17a • Sebastian, → he21 • Stephan, → he7e • Thomas, Georgs Sohn, → he23 •

Hofer: Hans, → hf16 • Klaus, → hf19 •

Holenstain: Hans, ledig, → ho8 • Hans, Bichsler, → ho13 • Jakob, → ho11 • Jodok, → ho14 • Jodok, Stephans Sohn, → ho12 • Klaus, → ho8 • Stephan, → ho9 • Ulrich, → ho10 •

Holzer: Hans, → hz16 • Peter, Bruder des Hans, ledig, → hz13 •

Jeger: Georg, → je10 • Georg, → je7b •

Küni: Karl, → ku12 •

Lechler: Andreas, → le14 • Georg, → le9 • Gregor, → le15 • Hans, Ulrichs Sohn, → le10 • Jakob, → le13 • Ulrich, → le9 •

Nagel: Jakob, → na26 • Othmar, → na30 •

Rem: Hans Christoph, → Rem/11 •

Rietmann: Hans, Konrads Sohn, → ri14 • Heinrich, → ri15 • Konrad der Jung, → ri12 • Konrad, → ri9 • Markus, → ri11 • Matthias, → ri16 •

Ritter: Georg, → rt11 •

Scheffknecht: Alexander, → sc9 • Alexander, Konrads Sohn, → sc12 • Balthasar, → sc14 • Christian, → sc11 • Hans, Konrads Sohn, → sc13 • Hans, → sc9 • Heinrich, → sc16 • Konrad, → sc12 • Peter, ledig •

Sperger: Hans, → sp13 • Hans, Kaspars Sohn, → sp14 • Jakob, ledig, → sp11 • Kaspar, → sp7 • Klaus, → sp12 • Klaus, Kaspars Sohn, → sp7 • Michael, → sp10 • Othmar, → sp9 •

Tanner: Hans, Jodoks Sohn, ledig, → Tanner/8 • Jodok, → Tanner/8 • Matthias, Jodoks Sohn, ledig, → Tanner/8 •

Vetter: Leonhard, → ve12 • Matthias, → ve10 •

Vogel: Balthasar, → vo14 • Hans, Trummenschlager, → vo11 • Hans, Munggis Sohn, → vo9 • Hans, Alexanders Sohn, → vo17 • Jakob, → vo12 • Michael, → vo10 •

Wider: Ulrich, → Wider/4 •


V: Musterregister 1649

Alge: Hans, Dorf, → al26 • Jakob, → al20 • Konrad, → al15 •

Fitz: Hans, Metzger, → fi31 • Magnus, → fi44 • Peter, Waibel, → fi39 •

Geser: Georg, Müller, → ge20 • Hans, Georgs Sohn, → ge30 • Jeremias, → ge28 •

Grüll: Hans, Trummenschlager, → Grüll/13 •

Hagen: Hans, Ammann, → ha11 • Hans, Ammanns Sohn, → ha18 • Leopold, → ha19 • Magnus, Fenderich, → ha14 • Magnus, Ammanns Sohn, → ha17 •

Hemerlin: Hans, Schmieds Sohn, → he37 •

Hofer: Hans, → hf16 • Jakob, → hf26 • Klaus, → hf27 • Othmar, → hf25 •

Holenstein: Hans, Jakobs Sohn, → ho20 • Jodok, Jakobs Sohn, → ho22 •

Holzer: Hans, → hz16 • Hans, Küfer, → hz24 • Jakob, → hz28 •

Küni: Alexander, → ku18 • Hans, Sattlers Sohn, → ku15 • Hans, → ku13 • Jakob, Sattlers Sohn, → ku16 • Jakob, Sattler, → ku10 •

Rietmann: Jakob, → ri25 • Konrad, Pfeifer, → ri26 • Ulrich, → ri22 •

Sperger: Hans, Kaspars Sohn, → sp14 • Jakob, Ammanns Sohn, → sp16 • Jakob, Klaus Sohn, → sp15 • Jakob, Michels Sohn, → sp17 • Klaus, Wiesenrain, → sp12 •

Vetter: Georg, Matthias Sohn, → ve15 • Gregor, → ve13 • Hans, Matthias Sohn, → ve14 • Matthias, → ve10 •

Vogel: Jakob, Ammann, → vo24 •


VI: Musterregister 1655

Alge: Hans, Dorf, → al26 • Hans, Fischers Sohn • Jakob, Fischers Sohn, → al20 •

Grüll: Hans, Trummenschlager, → Grüll/13 •

Hagen: Hans, Altammann, → ha11 • Hans, Fendrichs Sohn, → ha16 • Leopold, → ha19 • Magnus, Fenderich, → ha14 • Magnus, Ammanns Sohn, → ha17 •

Hemerlin: Thomas, des Gerichts, → he23 •

Hofer: Hans, → hf16 • Jakob, → hf26 • Klaus, → hf27 • Othmar, → hf25 •

Holenstein: Hans, Zimmermann, → ho20 •

Holzer: Bartholomäus, → hz30 • Hans, → hz24 • Jakob, → hz28 •

Rietmann: Konrad, Pfeifer, → ri26 •

Sperger: Jakob, Ammanns Sohn, → sp16 • Jakob, Klaus Sohn, → sp15 •

Vetter: Georg, → ve15 • Hans, → ve14 • Hans, Gregors Sohn, → ve17 •

Vogel: Jakob der Lang, → vo26 •